Tradicija

Rimski grobovi s paljevinom kod Rogatice

Od kotarskog mjesta Rogatice vodi stari jahaći put kroz prijemet između Lunja i Matovog brda u zapadnom pravcu u mjesto Dobraču, a odovud u Praču. Ondje, gdje rečeni put ostavlja gradsko područje Rogatice naprema Kadinoj česmi, viđaju se pri dnu hrida „Ciganska sokolovina” drevne naplave, koje su bujice, što iza svake pljuštavice sa strmog Lunjbrda […]

Vijesti

Nekropola sa stećcima Borak (Han-stjenički plato) u selu Burati

Nekropola sa stećcima Borak (Han-stjenički plato) u selu Burati Istorijsko područje – Nekropola sa stećcima Borak (Han-stjenički plato) u selu Burati, opština Rogatica, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine Podaci o dobru . Nekropola sa stećcima leži na uzvišenju Borak, pored sela Burati, na nadmorskoj visini od 1040 m, geografskoj dužini 43°50’260”, geografskoj širini […]

Tradicija

Predslavenski korijeni u etnogenezi Bošnjaka

Preporod je u nekoliko brojeva objavio prošireno četrnaesto poglavlje doktorske disertacije Doc. dr. Ibrahima Pašića Predslavenski korijeni u etnogenezi Bošnjaka s posebnim osvrtom na glasinačku ilirsku kulturu. Disertacija je odbranjena pred međunarodnom znanstvenom komisijom na Filozofskom fakultetu u Prištini 24.5.2005. godine. Ovo poglavlje tretira etnografiju Glasinca i one etnografske sadržaje koji čine najstariji dio nepoznate, […]

Kolumne

Džemal Bijedić i Rogatičanke

Džemalova supruga Razija je rođena Rogatičanka, sa Podlipe, kćerka Ševale i Nezira Ferhatbegovića. Rođena je 17.4.1927. godine u Rogatici. Kada je počeo Drugi svjetski rat 1941. godine Razija sa svojim roditeljima, kao i brojni drugi Bošnjaci, bivaju protjerani iz Rogatice. Doselili su u Gradačac kao prognanici (muhadžiri) 1941. godine, a Razija je tada imala 15 […]