Kolumne

Džemal Bijedić i Rogatičanke

Džemalova supruga Razija je rođena Rogatičanka, sa Podlipe, kćerka Ševale i Nezira Ferhatbegovića. Rođena je 17.4.1927. godine u Rogatici. Kada je počeo Drugi svjetski rat 1941. godine Razija sa svojim roditeljima, kao i brojni drugi Bošnjaci, bivaju protjerani iz Rogatice. Doselili su u Gradačac kao prognanici (muhadžiri) 1941. godine, a Razija je tada imala 15 […]